2013

Mgr. Tomáš Růžička, místostarosta Kolína -

aktivní zájem a celoroční podpora činnosti Hvězdičky,
záštita nad pořádáním oslavy MDD v roce 2013,
pomoc při zvelebování prostor určených pro rodiny s nejmenšími dětmi.

Mgr. et Bc. Vít Rakušan , starosta Kolína -

aktivní zájem a celoroční podpora činnosti Hvězdičky.

 

Miroslav Fechtner, fotograf, za krásné fotografie z našich akcí, kterých se ochotně účastnil ve svém volném čase.

 

Firmě EVERLAST CS www.everlast.cz, která formou sponzorského daru kompletně vybudovala 2 okna v tělocvičně RC Hvězdička. Vše zvládla za víkend a ráno v pondělí jsme byli připraveni otevřít.

Stanislavovi Štolbovi, který se ve svém volném čase, o víkendu, kdy výměna oken proběhla, bezplatně účastnil na odborném dohledu nad provedením stavby a pomohl i s oslovením sponzorů.

 

Fitness Rocky Sadská www.fitness-rocky.cz/ - množství hraček a potřeb pro naše nejmenší návštěvníky

 

Oslava MDD:
2. června 2013, Kolín - Sendražice, Řepařská drážka

DĚKUJEME - Bc Tomáš Růžička, místostarosta Kolína - záštita nad Oslavou MDD
Veliký DÍK patří všem, kteří bez nároku na jakoukoliv odměnu oslavu připravovali, přišli a ve svém volném čase i přes nepřízeň počasí s oslavou pomohli.
Dík Vlaďce Jelínkové, Ladě Pecinové a jejím dcerám, Petře Čermákové, Jitce Kopecké, Míše Maryškové, Michalovi Kornucovi.
Ohromný DÍK patří Jarmilovi Duksovi, který celou akci ozvučil.
Děkujeme též nadšencům z Řepařské drážky.

Krásnou odměnou pro malé návštěvníky byla opět možnost malby na tvář, kterou prováděla mistryně v body artu Denisa Duksová Pýchová, spolumajitelka salónu TOP LADY. Denisko, jsi úžasná, MOC DĚKUJEME!!!!
 

Mgr. Eva Pošíková, maminka na rodičovské dovolené, pravidelná dobrovolná výpomoc ve Hvězdičce - dohled nad provozem kavárničky, výběr pobytného, vaření kávy a čaje, seznamování nově příchozích s Hvězdičkou a dalšími návštěvníky, úklid hraček

Jitka Kopecká, maminka na rodičovské dovolené, dobrovolná výpomoc ve Hvězdičce - dohled nad provozem kavárničky, výběr pobytného, vaření kávy a čaje, seznamování nově příchozích s Hvězdičkou a dalšími návštěvníky, úklid hraček

Rozkvetlé FUTURUM, pomoc při sázení kytiček a údržba květinového ostrůvku:

Petra Čermáková, Jitka Kopecká, Michaela Roškotová, Pavlína Vandělíková, Ludmila Zápotočná

Kontakt

Andrea Zápotočná Kolín II, Fügnerova 446
PSČ 280 02
IČO 270 37 282
736 470 910 rodinavkoline@seznam.cz