KDO JSME

Jsme Rodina v Kolíně z.s.

V Kolíně provozujeme:

 

Prádelna Rodina – Smetanova 764, Kolín IV
Mikrojesle Hvězdička – Fügnerova 446, Kolín II
Dětská skupina Hvězdička – Fügnerova 446, Kolín II

k 30.11.2019 jsme UKONČILI činnost naší provozovny Rodinné centrum Hvězdička, Kolín IV, Smetanova 764

 

Od 22. 03. 2007 jsme členy Sítě mateřských center ČR

 

 

 

Držitel titulu:
Společnost přátelská rodině – Organizace uznaná MPSV pro činnost v oblasti prorodinných aktivit

.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Andrea Zápotočná Kolín II, Fügnerova 446
PSČ 280 02
IČO 270 37 282
736 470 910 rodinavkoline@seznam.cz